Blog zawiera pocztówki z niedawnych lat drugiej połowy XX wieku. Realny socjalizm razem z propagandą sukcesu, rodzący się kapitalizm a z drugiej strony przysłowiowa nutka nostalgii.
Blog > Komentarze do wpisu
Góra Świętej Anny / Leśnica

Jakieś dwie uczennice zagoniono do muzeum, żeby zrobić zdjęcie.

Góra św Anny Leśnica

Góra Świętej Anny - wieś i kulminacja wzniesienia Chełmu w zachodniej części Wyżyny Śląskiej. Pod szczytem, w dawnym kamieniołomie zbudowano amfiteatr, a przed nim, na krawędzi góry wzniesiono monumentalny pomnik, upamiętniający miejsce bohaterskiej walki zbrojnej ludu opolskiego o powrót do Ojczyzny w czasie III Powstania Śląskiego w 1921 r. Pomnik Czynu Powstańczego (1955, proj. Xawery Dunikowski) - od strony amfiteatru. Brama wejściowa do klasztornego kościoła z XVII i XVIIIw. Krajobraz.
Leśnica -  punkt wyjściowy na Górę Świętej Anny. Dawna osada targowa, prawa miejskie przed 1382 r. Muzeum Czynu Powstańczego. Rynek
(1884, fot. F. Kramser, A. Stawicki, KAW - S.R. Sadowski; J. Tymiński)

środa, 22 września 2010, zurlopu